Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

"I just gave you three hundred and fifty gurans to leave me in peace and now you're bothering me with this foolishness. Makri, get rid of him so I can sleep."
0– Току що ти дадох триста и петдесет гурана, за да ме оставиш на мира, а сега ме занимаваш с тези простотии. Макри, разкарай го от тук, за да мога да поспя.
"No," says Makri.
0– Не – казва Макри.
"What?" Lisutaris looks surprised. "But you're my bodyguard."
0– Какво? - Лузитания изглежда втрещена. - но ти си ми телохранител.
"What if Thraxas is right?" says Makri.
0– Ами ако Траксас е прав? - пита Макри.
Lisutaris finds the strength to haul herself up into a sitting position.
0Лузитания някак намира сили да се изправи до седнало положение.
"I always thought you were the smart one."
0– Винаги съм смятала, че ти си умната.
"I am the smart one," says Makri. "But Thraxas often succeeds in his investigating. I don't think you should ignore him. Maybe Deeziz is here. Maybe he's attacking you and you don't know it."
0– Аз съм умната – заявява Макри. - Но Траксас често успява в своите разследвания. Не мисля, че трябва да го пренебрегваш. Може би Диизиз е тук. Може би те атакува без да го усетиш.
"How many times do I have to repeat, I can't be attacked without me knowing it," insists Lisutaris. "I've had enough of this. What was Cicerius thinking, leaving me in this place? I need to be at home where I can recover without being surrounded by idiots."
0– Колко пъти трябва да повтарям, никой не може да ме атакува без да разбера – настоява Лузитания. - Писна ми. Какво си е мислел Цизерий , оставяйки ме на това място? Трябваше да съм си у дома където да се възстановявам на спокойствие без да съм заобиколена от идиоти.
Lisutaris makes an attempt to haul herself out of bed. Makri puts a hand on her shoulder and firmly pushes her back. Lisutaris's eyes widen in amazement.
0Лузитания прави опит да се надигне от леглото. Макри поставя ръка на рамото ѝ и твърдо я натиска надолу. Очите на Лузитания се разширяват от смайване.
"You can't leave," says Makri, firmly. "You have to rest and get better. Meanwhile Thraxas can investigate more."
0– Не можеш да си тръгнеш – обявява Макри. - Трябва да си почиваш и да се оправиш. междувременно Траксас може да поразрови нещата.
"Would you like me to blast you with a spell?"
0– А искаш ли да те поразя със заклинание?
"Well that wouldn't be a very smart thing to do to your own bodyguard," says Makri, logically.
0– Това едва ли ще е най-умното нещо което можеш да сториш на собствения си телохранител – отбелязва логично Макри.
Lisutaris sinks back into the bed.
0Лузитания отново ляга в леглото.
"I need thazis," she says.
0– Трябва ми тазис – казва тя.
"You can't have it," says Makri. "The healer says it's bad for you."
0– Не ти е позволен – отвръща Макри. - Лечителят каза, че ще ти навреди.
"To hell with the healer," says Lisutaris. She waves her hand, summoning her bag. It rises from the floor but Makri intercepts it and throws it in a drawer.
0– По дяволите лечителя – казва Лузитания. Размахва ръка и призовава чантата си. Тя се издига от пода, но Макри я улавя във въздуха и я прибира в чекмеджето.
"No thazis till you're better," she says, sternly.
0– Без тазис докато не си по-добре – заявява твърдо тя.
Fearing that Lisutaris might actually carry out her threat to start blasting people with spells, I decide it's time to go. As I leave the room Lisutaris is still complaining about not being allowed any thazis, and Makri is ignoring her.
0Опасявайки се да не би Лузитания наистина да изпълни заканата си и да почна да взривява хора с магиите преценявам, че е време да тръгвам. Докато напускам стаята Лузитания се оплаква от това, че тазисът ѝ е забранен, а Макри я пренебрегва.
Резюме
Пол:
мъж
Роден език:
български
С нас:
с 31 октомври 2017 (748 дена)
Дейност:
3110 версии на превод с общ рейтинг 0
14 коментара