Robbins Basic Pathology / Основи на Патологията на Робинс

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
1. The Cell as a Unit of Health and Diseaseпревежда се> 1 года.7.6% (28 / 367)прочит
4. Hemodynamic Disorders, Thromboembolism, and Shockпревежда се0% (0 / 421)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
23.09.2020, собственик: thegreenmarker
Брой сваляния:
69 чов. (днес – 1)
Права на достъп:
Готово:
3.55% КП = 1.0
Инструменти