×Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов, так как модераторы установили для него статус «в процес на превод»

Готовый перевод CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY made ridiculously simple™ / Клинична патофизиология направена изключително лесна: CHAPTER 1. THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

Фиг. 1-1. Основна кръвоносна верига. Деоксигенираната кръв от дясната страна на тялото преминава към дясното сърце по венозната система. Дясното сърце изпомпва тази кръв към белите дробове чрез белодробната артерия. Белите дробове окисляват тази кръв и я изпращат в лявото сърце чрез белодробните вени. Тази оксигенирана кръв се изпомпва от лявото сърце през аортата към тялото.

Фиг. 1-2. Сърдечни камери и клапани. Има четири сърдечни клапи. Двете предсърдно-камерни клапи (митрална и трикуспидална) лежат между предсърдията и камерите, а аортната и пулмоналната клапа се намират между камерите и техните изходящи съдове (аорта и белодробната артерия). По време на систола камерите се съкращават, като изхвърлят кръвта в изходящите съдове; докато това се случва, предсърдно-камерните клапи предотвратяват обратния поток на кръв от камерите към предсърдията. По време на диастола камерите се отпускат и се пълнят с кръв от предсърдията; докато това се случва, аортните и белодробните клапи предотвратяват обратния поток на кръвта, която току-що е била изведена по време на систолата. Мнемоника за запомняне на предсърдно-камерните (AV) клапи: ТрикуспиДалната е вДясно. МитраЛът е вЛяво.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: в процес на превод

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/72/294

Переводчики: thegreenmarker

Настройки

Готово:

0.56% КП = 1.0

Непреведените фрагменти ще бъдат пропуснати.

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода