Elias Riggs (1810-1901) Notes on the Grammar of the Bulgarian Language / Елиас Риггс (1810-1901) Записки върху граматиката на българския език

Текстове

«През 1844 американският теолог и езиковед Елиас Риггс публикува в Смирна, днешния Измир1, записките си върху граматиката на българския език, произведение от 24 страници, при което по сведения на автора и въз основа на степента на развитие наaa изследванията на историята на българското езикознание, най-вероятно става въпрос за най-старото написано на английски език изследване на българския език.»

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Елиас Риггс (1810-1901) Записки върху граматиката на българския езикпревежда се11 мес.100% (1 / 1)прочит
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
06.09.2023, собственик: Lily-of-the-valley
Права на достъп:
Готово:
100.00% КП = 1.0
Инструменти