Au sujet de la dictature / Относно диктатурата

Текстове

Есе на Пол Валери част от колекцията «Поглед над днешния свят»

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Относно Диктатуратапревежда се> 1 года.69.2% (9 / 13)прочит
Превод
Превод:
текст от френски на български
Създаден:
03.03.2020, собственик: dimitrovw
Брой сваляния:
52 чов.
Права на достъп:
Готово:
69.23% КП = 1.0
Инструменти