Law & Business: Crossing points / За правото и бизнеса - точка на пресичане

In any case, the business needs trusted partners. Ever since its founding, a business has needed legal advice with lawyers in the field of patenting and commercial law. In addition, commercial transactions often require lawyers to listen, analyze, negotiate, document, and settle the best conditions for their clients. That is why legal services and business have a point of intersection and it is of utmost importance to both parties.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във всеки случай бизнесът се нуждае от доверени партньори. Още от създаването си, един бизнес се нуждае от юридически консултации с юристи, cпeциaлизиpaни в oблacттa нa дpyжecтвeнoтo пpaвo и пo-cпeциaлнo в peгиcтpaциятa нa фиpми в Tъpгoвcĸия peгиcтъp и пocлeдвaщoтo им пpaвнo и cчeтoвoднo oбcлyжвaнe. Освен това, много често търговските сделки изискват от юристите да слушат, анализират, преговарят, документират и уреждат най-добрите условия за своите клиенти. Ето защо правните услуги и бизнесът има точка на пресичане и тя е от изключително значение и за двете страни.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Правото в бизнесапревежда се10 мес.0% (0 / 1)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
22.01.2019, собственик: millaG
Права на достъп:
Готово:
Инструменти