Готовый перевод Thraxas / Траксас: Четвърта глава

Четвърта глава

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/49/134

Переводчики: Вилорп

Настройки

Готово:

7.69% КП = 1.0

Непреведените фрагменти ще бъдат пропуснати.

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода