×Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов, так как модераторы установили для него статус «в процес на превод»

Готовый перевод Basic economics / Основи на икономиката: Chapter 4 AN OVERVIEW OF PRICES

Глава 4

ОБОБЩЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ

Трябва ни много повече образование за очевидните неща, отколкото за абстрактните

Съдя Оливър Уендъл Холмс {98}

Много от основните икономически принципи може да изглеждат очевидни, но последиците извлечени от тях не са - а именно последиците са това което има значение. Нютон не е първият човек видял ябълка да пада. Славата му идва от това, че е първият, разбрал последици от това което е видял.

От векове икономистите са разбрали, че когато цените са по-високи, хората гледат да купуват по-малко, в сравнение с тогава, когато цените са по-ниски. Но дори и днес много хора все още не разбират многото последици от този прост факт. Например, едно от последствията от неразмислянето на последиците от този прост факт е, че предоставяната от държавата медицинска помощ струва многократно много повече от първоначалната сметка - наблюдавано в много страни по света. Първоначалната сметка обикновено се се базира на настоящото използване на лекари, болници и лекарства. Но въвеждането на безплатна или субсидирана медицинска помощ води до значително по-голямо използване, просто защото цената й е по-ниска и това води до значително по-големи разходи от първоначално изчислените.

Разбирането на която и да е тема изисква първо тя да бъде дефинирана, така че да си наясно за какво се говори - и за какво не говориш. Точно както една поетична дискусия за времето не е метеорология, така и издаването на морални произнасяния или политически вероизповедания за икономиката не е икономика. Икономическата наука е анализ на причинно-следствените връзки в една икономика. Целта й е да открие последиците от различни начини за разпределяне на ограничени ресурси, които имат алтернативна употреба. Тя няма няма дума за социалната философия или моралните ценности, тъй както няма дума и за хумора или гневът.

Тези други неща не са непременно по-мало важни. Просто икономиката не се занимава с тях. Никой не очаква математиката да обясни любовта и никой не трябва да очаква икономиката да е нещо различно от това, което е, или да прави нещо различно от това, което може. Но и математиката, и икономиката могат да бъдат много важни, където се прилагат. Внимателните и сложни математически изчисления могат да бъдат разликата между това, че астронавтът, който се връща на земята от орбита, в крайна сметка да катастрофира в Хималаите или безопасно да кацне в Флорида. Също така сме наблюдавали сходни социални бедствия причинени от неразбирането на основните икономически принципи.

ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

Анализирайки икономическите действия в условията на причинно следствена връзка означава да видим каква е логиката на стимулите, които сме създали, вместо просто да мислим за това какви цели сме искали да постигнем. Това също така означава да проверим емпиричните доказателства за това какво всъщност се случва под такива стимули.

Причинно-следствените връзки в икономиката често са навързани в сложни системни от взаимодействия, а не са просто еднопосочни, като една билярдна топка да удари друга билярдна топка и тя да падне в джоба. Системните причинно-следствени връзки включват по-сложни двупосочни взаимодействия, така като при смесване на натирева основа със солна киселина ще получим солена вода, {viii}, тъй като и двете начални вещества въздействайки трансформирайки се взаимно едно друго и от две смъртоносни вещества преминават в едно безобидно.

По същия начин в икономиката плановете на купувачите и продавачите се променят, когато те разберат взаимните реакциите помежду си в условията на предлагане и търсене и промените в цените произтичащите от това взаимодействие, ги принуждават да преоцени плановете си. Точно както тези, които планират да си купят вила на плажа, в крайна сметка може да си купят бунгало по-далеч от брега, след като открият високите цени на вилите на плажа. По същия начин продавачите понякога се случва да продават стоките си за по-малко пари, отколкото е струвало да ги купят или произведат, когато търсенето е недостатъчно за да таксуват по-висока цена от клиентите, като алтернативата им е да не получат нищо, ако пуснат продукта на първоначално предвидената цена.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: в процес на превод

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/55/193

Переводчики: thegreenmarker

Настройки

Готово:

12.90% КП = 1.0

Непреведените фрагменти ще бъдат пропуснати.

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода