Intellectuals and Society - Thomas Sowell / Интелектуалците и обществото - Томъс Соуел – анонси

Все още няма анонси.
Анонси относно превода

Анонси — это как бы лента новостей проекта перевода. Анонси пишут модераторы перевода. Так как этот перевод — открытый, все его анонсы попадают также и в общую ленту анонсов.

Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
26.02.2020, собственик: thegreenmarker
Брой сваляния:
137 чов.
Права на достъп:
Готово:
22.82% КП = 1.0
Инструменти