The Machiavellians: Defenders of Freedom - James Burnham / Макиавелистите: Защитниците на свободата - Джеймс Бърнъм – анонси

Все още няма анонси.
Анонси относно превода

Анонси — это как бы лента новостей проекта перевода. Анонси пишут модераторы перевода. Так как этот перевод — открытый, все его анонсы попадают также и в общую ленту анонсов.

Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
23.10.2020, собственик: thegreenmarker
Брой сваляния:
10 чов.
Права на достъп:
Готово:
100.00% КП = 1.0
Инструменти