Готовый перевод Decision / Решение: Decision

Решение

от Едуин Чарлз Таб

Два живота бяха в опасност и той трябваше да вземе решение.

Глава Първа

Джон Гибсън винаги беше смятал, че чакалнята в болницата Дженерал Мърси е подобие на преддверието на ада. Беше голяма стая с под от утъпкана мокра пръст, със стени от напукан и разтрошен бетон, които бяха просмукани от влага и изпъстрени от слизести лишеи и мъх, покривът беше купчина счупени греди държащи един покрит с мръсотия тавански прозорец. Имаше няколко груби пейки покрай стените и там - седнало на пейките, клекнало на пода, облегнато на стените или свряно в ъглите чакаше най-концентрираното съдържание на човешко нещастие, което светът е познавал.

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/18/50

Переводчики: КатеринаК

Настройки

Готово:

1.39% КП = 1.0

Непреведените фрагменти ще бъдат пропуснати.

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода