Decision / Решение – блог

Блог перевода пуст.
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
03.02.2018, собственик: moosehead
Брой сваляния:
43 чов. (днес – 17)
Права на достъп:
Готово:
21.44% КП = 1.0
Инструменти