Lover Mine (Black Dagger Brotherhood #8) / Единствена любов (Братството на черния кинжал #8): Пролог

Английски оригинал Перевод на български

Some things are destined to happen.

#1

Някой неща са предопределини да се случат.

Кийра 22.03.18 в 20:53

Just sometimes takes a few attempts to succeed.

#2

Просто понякога се правят няколко опита за успех.

Кийра 22.03.18 в 20:55

Минутку...