The Magic OF Believing / Магията на Вярата

Текстове

«Човекът с фиксирана цел и ясна картина на желанието му или идеал, които държи винаги пред себе си, постига това чрез повторение, за да бъде дълбоко засадена в подсъзнанието и по този начин, благодарение на своята генеративна и поддържаща сила, да постигне целта си в най-кратък срок и с минимално усилие.Просто преминете непрестанно към мисълта. Стъпка по стъпка ще постигнете осъществяването, защото всички ваши способности и сили ще бъдат насочени към тази развръзка ».
В продължение на повече от четири десетилетия американците, ориентирани към успеха, се обърнаха към мотивационните техники, описани в «Магията на вярата», за да постигнат всичките си дългосрочни и краткосрочни цели: по-добра работа, увеличен доход, по-щастлив брак, или просто спокоен сън.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
by CLAUDE BRISTOLпревежда се> 1 года.100% (1 / 1)прочит
Chapter 1 - HOW I CAME TO TAP THE POWER OF BELIEFпревежда се> 1 года.13.5% (14 / 103)прочит
Chapter 2 - MIND-STUFF EXPERIMENTSпревежда се0% (0 / 93)
Chapter 3 - WHAT THE SUBCONSCIOUS REALLY ISпревежда се0% (0 / 23)
Chapter 4 - SUGGESTION IS POWERпревежда се0% (0 / 101)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
15.06.2018, собственик: rvasileva
Брой сваляния:
216 чов.
Права на достъп:
Готово:
4.67% КП = 1.0
Инструменти