×Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов, так как модераторы установили для него статус «в процес на превод»

Готовый перевод clockwork princess / Принцеса с часовников механизъм: Принцеса с часовников механизъм

— Страх ме е — каза момиченцето, приседнало на леглото. — Дядо, ще останеш ли с мен?
Алойзиъс Старкуедър издаде нетърпелив звук, докато си придърпваше стол до леглото и сядаше. В действителност нетърпението му беше малко престорено. Приятно му бе, че неговата внучка му имаше такова доверие и често само той бе в състояние да я успокои. Грубоватото му държание никога не я беше смущавало, въпреки деликатната й природа.
— Няма от какво да се страхуваш, Адел — каза той. — Ще видиш.
Тя го погледна с широко отворени очи. Всъщност церемонията по
полагането на първата руна би трябвало да се състои в просторния
Институт, ала заради крехкото здраве на Адел беше решено да се проведе
в безопасността на нейната спалня. Тя седеше на ръба на леглото си с
изпънат гръб. Беше облечена в червена церемониална рокля, алена
панделка придържаше фината й руса коса. Очите й изглеждаха огромни
насред слабичкото й лице, ръцете й бяха съвсем тънички. Всичко у нея
беше крехко като порцеланова чаша.
— Какво ще ми направят Мълчаливите братя? — попита тя.
— Дай ми ръката си — рече Алойзиъс в отговор и тя доверчиво му
протегна дясната си ръка. Той я завъртя и видя бледосинята плетеница на
вените под кожата й. — Ще използват стилитата си — знаеш какво е стили
— за да нарисуват един Знак върху теб. Обикновено започват с руната с
отвореното око, която вече познаваш от обучението си, но в твоя случай
ще започнат с руна за сила.
— Защото аз не съм много силна.
— За да укрепи организма ти.
— Като говежди бульон. — Адел сбърчи нос.
Той се засмя.
— Да се надяваме, че няма да е чак толкова неприятно. Ще усетиш
леко убождане, така че трябва да бъдеш смела и да не извикаш. Ловците
на сенки не викат от болка. След това убождането ще премине, а ти ще се
почувстваш много по-добре и много по-силна. С това церемонията ще
приключи и всички ще слезем долу, където ще ни очакват торти с глазура,
за да празнуваме.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: в процес на превод

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/44/71

Переводчики: Крисито2004

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода