Maggie Stiefvater - Sinner / Маги Стийвотър - Грешник

Текстове

намерен.
Коул Сейнт Клеър отива в Калифорния с една цел – да си върне Изабел Кълпепър обратно. Тя избяга от неговия наранен и изцеден животец и го нарани и изцеди още повече. Той не просто я иска. Той се нуждае от нея.

изгубена.
Изабел се опитва да си изгради живот в Лос Анджелис. Но не й се получава. Тя може да играе играта, точно както всички останали. Но какъв е смисълът? Какво печели с това?

грешник.
Коул и Изабел споделят минало, което изглежда все едно не може да има бъдеще. Те имат силата да се спасят взаимно и също така да се разрушат. Но едно е сигурно, не могат просто да оставят това зад гърба си.

found.
Cole St. Clair has come to California for one reason: to get Isabel Culpeper back. She fled from his damaged, drained life, and damaged and drained it even more. He doesn't just want her. He needs her.

lost.
Isabel is trying to build herself a life in Los Angeles. It's not really working. She can play the game as well as all the other fakes...but what's the point? What is there to win?

sinner.
Cole and Isabel share a past that never seemed to have a future. They have the power to save each other and the power to tear each other apart. The only thing for certain is that they cannot let go.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Първа глава: Коулпревежда се> 1 года.33.3% (51 / 153)прочит
Втора глава: Изабелпревежда се> 1 года.1.9% (1 / 51)прочит
Трета глава: Изабелпревежда се0% (0 / 65)
Четвърта глава: Коулпревежда се0% (0 / 105)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
03.02.2019, собственик: ava99s
Брой сваляния:
198 чов.
Права на достъп:
Готово:
13.90% КП = 1.0
Инструменти