×Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов, так как модераторы установили для него статус «в процес на превод»

Готовый перевод Knowledge and Decisions by Thomas Sowell / Знание и Решения от Томъс Соуел: Chapter 1 - The Role of Knowledge

Глава 1: Ролята на знанието

Идеите са навсякъде, но знанията са рядкост. Дори един така наречен „знаещ“ човек обикновено има солидни знания само в някаква специална област, представляваща мъничка част от целия спектър от човешки проблеми. Както казва хумористът Уил Роджърс: „Всички сме невежи, просто по различни теми“.

Как един такъв невеж свят изпълнява сложни функции, изискващи огромни знания? Тези сложни функции включват не само научни подвизи като пътуването по въздух и изследването на космоса, но и сложните икономически процеси, които носят филийка хляб и парче масло на чиния ви за закуска. Всеки, който е проучил действителния процес, чрез който ежедневните хранителни продукти се планират, произвеждат и разпространяват, знае, че сложността е главозамайваща. Много високо интелигентни и високо обучени хора прекарват цял ​​живот в изучаването на тези процеси и постоянно научават нови неща. Сред тези, които спекулират финансово с такива стоки икономическата катастрофа е често срещана, дори след като са прекарали години в проучване на пазара. Накратко, поотделно знаем толкова покъртително малко и въпреки това социално използваме обхват и сложност на знания, които биха объркали и компютър. Въпросът е не само как дадени институции (включително цели общества) успяват да направят това, но и как различните институции (и общества) се различават по начина и ефективността, с които го правят - и по какъв начин продължаващите историческите промени в начина, по който го правят говори за бъдещето, което ни очаква?

Нека започнем с производството на знания - с процеса, чрез който идеите се филтрират и превръщат във верифицирани знания, имащи силата да ръководят решения. След това ще разгледаме приложението на знанията в икономически, правни, социални и политически институции. И накрая, ще разгледаме еволюцията на институциите, нагласите и убежденията и начина, по който всички те влияят върху способността ни да произвеждаме и прилагаме знания в бъдеще.

ИДЕИ

Физиците са установили, че дори най-твърдото и тежко парче материята, която виждаме, е съставено предимно от празно пространство. Но на субмикроскопско ниво, зрънца материя, разпръснати през огромна празнота, имат такава невероятна плътност и тегло, и са свързани помежду си с толкова мощни сили, че заедно те придават всичките свойства на бетона, чугуна и твърдата скала.
По същия начин, зрънца от знание са разпръснати из огромна празнота на невежеството, и всичко зависи от това колко здрави са отделните зрънца на знанието, и от това колко мощно свързани и координирани са те помежду си. Огромните пространства на невежеството не пречат на зрънцата от знания да формират солидна структура, макар прекалено големи недоразумения могат да я разпаднат по същия начин, по който радиоактивните атомни структури могат да се разпаднат (уран да се превърне в олово) или дори да избухнат.

Идеите като суровина, от която се произвежда знанието, съществуват в свръхизобилие, но това прави производството на знания не по-лесно, а по-трудно. Много идеи - вероятно повечето - ще трябва да бъдат изхвърлени някъде в процеса на получаване на верифицирани знания. Верифицирането е също толкова важно, колкото и самата сурова информация, а начинът и скоростта на процеса на верифициране могат да бъдат от решаващо значение: изненадващата атака срещу Пърл Харбър успява, въпреки факта, че знания за предстоящата атака са достигнали до военния отдел във Вашингтон часове преди да се е случила. И Въпреки това бомбардировките са изненадали базата Пърл Харбър, тъй като информацията все още не е била преминала през процеса на верифициране, установен от военните институции. Каквито и да са заслугите или недостатъците на тези институции, каквито са съществували на 7 декември 1941 г., ясно е, че всяка военна организация трябва да има някакъв процес на верификация или иначе всяка непроверена идея, която влиза в системата, има потенциал да започне война. Съвсем наскоро стадо канадски гъски активира американската система за предупреждение от идващи ядрени ракети и само последващите процедури за верификация предотвратиха „отмъстителен“ ядрен удар, който можеше да завърши с Третата световна война.

Различни видове идеи могат да бъдат класифицирани според връзката им с процеса на верификация.
Има идеи, систематично подготвени за верификация ("теории"),
идеи, които не са получени от систематичен процес ("визии"),
идеи, които не биха могли да преживеят разумен процес на верификация ("илюзии"),
идеи, които са се освободили от всякакъв процес на верификация ( "митове"),
идеи, които вече са преминали през процес на верификация ("факти"),
както и идеи, за които се знае, че са се провалили, или със сигурност ще се провалят при процеса на верификация ("неверни идеи" - включващи грешки и лъжи).

Докато тези различни видове идеи са концептуално различни, в действителност дадена представа може да се развие или да се измени през няколко от тези състояния. Например, може да започнем с общо впечатление как и защо определени неща се случват по начина, по който се случват, без да имаме реални доказателства или логически структуриран аргумент за това. Но след като започнем с подобна визия, можем да продължим систематично да определяме, че ако тази визия е вярна, тогава при подходящи условия ще бъдат наблюдавани определени емпирични последици.
Така „Визията“ премина в „теория“.
Подходящите условия могат да бъдат създадени в лаборатория или да се наблюдават в историята или да бъдат построени или открити по друг начин и валидността и сигурността на резултатите могат да бъдат повече или по-малко отворени за критика. Важният момент тук е просто да се открои разликата между такива систематични процедури за верификация в сравнение с решения, основани на консенсус, емоции или традиции.

В спектърът на човешкото мислене в единия край е чистата наука; а в другия край чистият мит. Единият се поддържа изцяло от систематични логически процедури, другият - чрез консенсусна верификация от съвременници, консенсусна верификация от техните предшественици, консенсусна верификация въз основа на преобладаващи традиции, или от потомство за онези, които искат историческо отмъщение.

Решаващата разлика е в процедурите, а не крайните резултати. Науката не е по-сигурна, отколкото е митът. Много научни теории са доказани грешни с научни методи, докато големите трайни вярвания, които са постигнали статута на митове, обикновено съдържат някаква важна, макар и частична истина.

Както систематичната верификация, така и верификацията базирана на консенсус могат да бъдат допълнително разбити. Систематичната верификация включва тестване на логическата структура на една теория за вътрешна съгласуваност и тестване на резултатите от теорията за външно съответствие с наблюдаваните факти от реалния свят.

Верификацията, чрез консенсус може да означава одобрението на широката общественост за даден момент или одобрението на някаква специална референтна група - социална класа, религиозна секта, идеологическо движение и т.н. - в миналото, настоящето или бъдещето.

Дори идеите при които липсва логическа, емпирична или обща консенсусна подкрепа, пак могат да се поддържат като приемливи за консенсус на онези, които считат себе си за специални пазители на определена истина, т.е. като консенсусна референтна група, която наистина има значение. (doopravi)

Понякога елитаризмът, заложен в такъв случай, може да бъде темпериран чрез изобразяване на въпросната идея (религиозно спасение, политическо възстановяване и др.) Като полезна за широк обхват на човечеството извън групата, така че групата да е само временен сурогат за по-голям избирателен район, който в крайна сметка ще одобри идеята. (podobri izrechenieto)
Но, разбира се, това предложение е само по себе си още една идея, лишена от емпирична проверка или общо консенсусно одобрение.

Съществуват много варианти на двата основни начина за верификация на идеите. И се използват много комбинации от тези варианти - често включващи комбинации от систематични и консенсусни методи за верификация в един и същ аргумент. Например, научната презентация може да избягва, дефакто трябва да избягва неограничена проверка на всеки инцидентен аспект на своите аргументи, като казва, че напрактика „всеки знае“ това или онова, и да продължи с доказване на нещата, които се нуждаят от доказване. По подобен начин, вярванията, почиващи основно на консенсусно одобрение - религиозни вярвания, например - също могат да използват логически и емпирични техники, като научните „доказателства“ за съществуването на Бог, които са били често срещани през 18-ти и в началото на 19-ти век, преди Дарвин. Тези повече или по-малко отворени комбинации не представляват специални проблеми. Проблем обаче възниква, когато един метод се маскира като друг - например, когато резултатите по същество от консенсусни процеси избират да се представят като научни, както е случая с така наречените „социални науки“.

Тази кратка и обща скица на производството на верифицирани знания от сурови и необосновани идеи трябва да бъде разработена по-конкретно в по-късни дискусиите на икономически, правни и политически организации. В този момент е необходимо да се вземат предвид в еднакво кратки и общи термини - количеството и видовете произведени знания и начинът, по който знанието се използва.

КОЛИЧЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО

Широко разпространено е мнението, че съвременното общество разполага с по-голямо количество знания в сравнение с по-примитивните общества, че това количество знания нараства и че знанията, „необходими“ за обикновения гражданин да живее в съвременното общество, също нараства. Със сигурност сложният апарат на съвременния живот е извън схващането на повечето немодерни народи, минали или настоящи. Това, което не е толкова очевидно, но все пак е вярно, е, че на повечето съвременни народи би било еднакво - или по-трудно да оцелеят поотделно в „примитивен“ или немодерен свят. Накратко, не е ясно или доказуемо, че общото количество знание се различава между един "дивак" и един "цивилизован" човек. По-лесно се установява, че видовете знания, притежавани от обикновения жител на примитивния и съвременния свят, са много различни и всеки от тях би представлявал значителен риск в света на другия. (doopravi)

Представете си един съвременен цивилизован човек внезапно да се озове в примитивна джунгла, откъснат от съвременните технологии и без помощ - така както са били примитивни народи, които биха могли да съществуват в тази среда. Въпреки че цивилизованият човек може да е добре образован индивид, работещ в сложна професия като счетоводство или електроника, е съмнително дали знанията му биха били достатъчни, за да поддържат живота си в среда, в която примитивните народи са живели поколения наред. Цивилизованият човек често може да има избор да гладува или да яде дива растителност, която може да се окаже или хранителна, или отровна. Намирането на безопасно място за нощуване през нощта ще изисква повече познания за навиците и възможностите на дивите животни, отколкото този съвременен човек притежава. Избягването на ухапвания от змия, заразена вода и хищни зверове би било сред другите му проблеми, а обикновените болести, лесно излекувани в цивилизованата общност, биха могли да бъдат значително по-опасни далече от научните медицински познания и без билковите и други народни средства, достъпни за примитивния човек. В същата среда дивакът не просто оцелява, а процъфтява, произвеждайки жилища, дрехи и други удобства. Но разбира се шансовете за оцеляването на един примитивен човек, ако внезапно попадне сред Ню Йорк или Лос Анджелис, също могат да бъдат мрачни.

Какво тогава е интелектуалното предимство на развитата цивилизация пред примитивното дивачество? Предимството не е , че всеки цивилизован човек да притежава повече знания, а напротив - че този човек изисква много по-малко знания. Един примитивен дивак трябва да може да произвежда голямо разнообразие от стоки и услуги за себе си, а примитивната общност трябва многократно да дублира своите знания и опит в безброй съвременници. За разлика от това, цивилизованият счетоводител или експерт по електроника и т.н., трябва да знае много малко отвъд счетоводството или електрониката. Храната достига до неговия местен супермаркет чрез процеси, за които той вероятно е невеж, ако не и дезинформиран. Той живее в дом, изграден от процеси, за чиито технически, икономически и политически тънкости едва ли подозира, много по-малко известни му в дълбочина. Домът му вероятно ще бъде зареден с много устройства, работещи на механични и електрически принципи, които той нито теоретично не разбира, нито може да се справи като практически въпрос. Хроничните оплаквания и скандали относно уреди, автомобили и други ремонтни услуги свидетелстват за пълната липса на познания на цивилизования човек за ежедневния апарат, от който животът му зависи. Един примитивен дивак никога не би могъл да оцелее, знаейки толкова малко за производството и използването на копия, тревни колиби или с такава пълна наивност, кои плодове са отровни, кои змии опасни или начините и средствата за съвместно съществуване в същата джунгла с лъвове, тигри и горили.

Цивилизацията е огромно устройство за икономия на знания. Времето и усилията (включително скъпите грешки), необходими за придобиване на знания, са сведени до минимум чрез специализация, което означава чрез драстични ограничения на размера на дублирането на знанието сред членовете на обществото. Относителна шепа цивилизовани хора знаят как да произвеждат храна, различни шепи хора знаят как се произвеждат дрехи, лекарства, електроника, къщи и др. Огромните разходи, спестени от това, че не се налага дублиране на дадените знания и опит в широката граница на населението, правят възможно по-високото развитие на тези знания сред различните подгрупи хора от съответните специалности.

ЗНАЧЕНИЕТО НА "ЗНАЕНЕТО"

Въпреки че фразата "невеж дивак" може да бъде практически самопротиворечива, това е често срещано схващане и то с право. На дивакът изцяло му липсват тясно специфичен вид знания: абстрактни, систематизирани, познания от рода, които обикновено се преподават в училище. Като се има предвид огромният диапазон на човешкото познание, от интимните лични познания на конкретни личности до сложността на организациите и тънкостите на чувствата, е забележително, че едно петънце в тази среда трябва да бъде единственият определящ факт дали някой се смята за знаещ или за невеж като цяло. И все пак е житейски факт, че един неграмотен селянин се счита за невеж, колкото и да знае за природата и човека и един докторант никога не се счита за невеж, колкото и да е безплоден умът независимо колко е невеж той извън неговата тясна специалност и независимо колко малко разбира за човешките чувства или социални сложности. Понякога се отнасяме до „научен глупак“, но понятието „глупак“ предполага недостатъци в процеса на разсъждение (това че той лесно да бъде измамен или заблуден), докато всъщност знание, може да е това което му липсва, така че този „научен" човек просто да не е научил достатъчно извън определена част от човешкия опит.

Смисълът тук не е просто да осъждаме използването на определени думи. Въпросът е в нашата дискусия за знания да избегнем произволното и драстично свиване на дефиницията ни за знания без да сме го осъзнали. Трябва да вземем предвид и цялата широта на знанието и неговата дълбочина. Тоест, ние трябва да вземем предвид не само колко много знаем, но и колко добре го знаем.

Започваме с идея. Може да е усещане, някакво впечатление - нещо, което се случи да ни хване окото и да заинтригува любопитството ни. Или може да е спекулация в съзнанието ни - дневна мечта или теория, например. Тъй като идеята или теорията преминават през процеса на верефикация, тя може да бъде проверена, опровергана или трансформирана, за да побере допълнителни и противоречиви доказателства. Но ако процесът на верефикация свърши своята работа, каквото и заключение да достигне за идеята, става прогресивно по-сигурно (дори ако това означава, че самата първоначална идея става все по-съмнителна). Следователно, в определен момент от процеса на верефикация, вероятността за грешно заключение се намалява до точката, в която можем да кажем, че „знаем“ това или онова. Като тази точка варира от човек на човек, така че това, което е "знание" за един, е просто възможно идея за друг и само теория за трети. Всеки от нас има някакво ниво - някакво ниво на вероятност, отвъд което ще кажем, че „знаем“ нещо. Но всичко това не достига абсолютна сигурност: самият живот може да е сън, а логиката заблуда. И все пак, понеже предприемаме действия, ние трябва да вземаме решения, и това колко решително действаме, зависи от това колко добре знаем последствията.

Колко знания има, зависи от това къде драснем линията на спектъра на вероятностите. В рамките на дадено изискване за вероятност за „знаене“, колко се знае, варира изключително много от една област на човешкия живот в друга, и от една историческа епоха в друга, и разбира се от един човек на друг. Тъй като арената за вземане на решения почти винаги надвишава арената на знанието, трябва да имаме вяра - или поне надежда да запълним празнините, където няма знания. (maj ne e tova znachenieto)
Това означава, че съотношението на знанието и вярата също може да варира значително от един аспект на живота към друг. Специфичната природа на съответният процес на верификация наличен в различните аспекти на човешкия живот, става решаващ.

Да кажем, че едно момче от фермата знае как се дои крава означава да кажем, че можем да го изпратим в хамбара с празна кофа и да очакваме той да върне кофата пълна с мляко. Да кажем, че криминалистът разбира престъпността, не означава, че можем да го изпратим с паричен гранд или със закон и да очакваме той да се върне с по-ниска степен на престъпност. По-вероятно е той да се върне с доклад за това, защо все още не е успял, включващ неизбежната нужда от повече пари, по-голям персонал, по-широка власт и т.н. Накратко, степента на верификация на знанията може да е по-ниска в „по-висши“ интелектуални нива и много по-високи в онези области, които интелектуалците избират да считат за „по-нисши“. Предприятие, което произвежда продукт, който обществеността няма да закупи в достатъчно количество или на достатъчно висока цена, за да покрие производствените разходи, валидира идеите си - в този случай невалидни - в бърз и болезнен процес, който трябва да се трябва да му се обърне внимание бързо преди да настъпи фалит. Резултатите не могат да се отложат с говорят. Но в много интелектуални области, по-специално т. нар. „Социални науки“, няма нито бърз, нито определен процес на верификация на идеите и единственото окончателно валидиране е дали идеите звучат правдоподобно за достатъчно хора или за точните хора. По-строгите стандарти и независимите, често убедителни доказателства във физичните науки не могат да бъдат обобщени като интелектуална дейност като цяло, въпреки че аурата на научните процеси и резултати често се присвоява от другите интелектуалци.

Тъй като това, което се разбира под „знание“ варира значително, според съответните налични процеси за верификация, в никакъв случай не е ясно, че има повече знания в цивилизованите страни, отколкото в примитивните страни или сред интелектуалците в сравнение с по-слабо образованите членове на същото обществото. Много е възможно, тъй като все повече хора престават да бъдат необразовани земеделски производители и все повече хора придобиват висши образования, стандартите им за „знание“ да намаляват, докато областта на техните знания втора ръка и и рехаво знание да се разширява. Както поета казва, „знаехме милион неща, които трудно бихме могли да разберем.“ „Възможно е да има не само качествен спад на знанията, но и още по-важно - ерозия на самото значение на „знанието“: например младеж може да се каже, че знае как да дои крава, ако може да напише есе на тази тема, и ние повече няма да искаме той да извади кофата в плевнята и да я върне пълна с мляко.

На този етап не е необходимо да настояваме, че средното количество лични знания с времето намалява. Достатъчно е да осъзнаем, че противоречивите тенденции действат и че нетният резултат е отворен въпрос, а не предрешеното заключение, често приемано от онези, които изобразяват все по-знаещо общество, което се нуждае от все повече години на обучение за своите граждани. Походът на науката и технологиите не предполага нарастваща интелектуална сложност в живота на повечето хора. Често означава обратното. Матю Бради се е нуждаел от много повече познания за фотографичните процеси, за да прави снимки с тромавото си оборудване по време на Гражданската война, отколкото съвременният фотограф изисква да управлява автоматичната си камера. Науката и технологиите водят до много по-големи сложности в производството на камери и филми днес, но нарастващата сложност сред шепа техници позволява далеч повече простота (и невежество) при реалното използване на съвременна фотографска техника и материали от масовия човек. Подобни тенденции се забелязват в голямо разнообразие от области. Автомобилите са много по-сложни за изграждане, но далеч по-прости за каране, отколкото в дните преди автоматично запалване, автоматични трансмисии, автоматични дросели, самозапечатващи се гуми и пр. Технологията, налична в съвременния дом, намалява не само времето, но и знанията изисквани от модерен домашен производител. Дори обикновеният мъж вече може да изпълнява някои домакински задачи, за които някога момичета и млади жени са били обучавани в продължение на години.

Нарастващата сложност на науката, технологиите и организацията не предполага нито нарастващи знания, нито нарастваща нужда от знания в широката популация. Напротив, все по-сложните процеси са склонни да водят до все по-прости и лесно разбираеми продукти. Геният на масовото производство е именно в това, че прави повече продукти по-достъпни, както икономически, така и интелектуално за повече хора. Електронните калкулатори позволяват на математическите неграмотни да извършват операции, които само високо обучени хора биха могли да извършват на ум с лекота в по-ранни времена. Печатната машина извършва ежедневни комуникационни чудеса отвъд способностите на армия от най-добре обучените и всеотдайни книжовници от Средновековието. Организационният прогрес е успореден на този в науката и технологиите, позволявайки максимална простота чрез междинна сложност. Един обикновен човек може лесно да организира пътувания на хиляди километри из градове, които никога не е виждал, като се докосне познанията на туристическите агенти и/или Американската автомобилна асоциация (или до сайтовете и мобилните приложения на 21 век - бел. прев.). Или той може да прецени относителните предимства на търговските продукти, чиито отделни механизми са напълно непознати за него, като чете (прости) резултати от изключително сложни тестове, провеждани от общи потребителски списания или публикации, специализирани в конкретни артикули като аудио оборудване или мотоциклети.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: в процес на превод

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/69/290

Переводчики: thegreenmarker

Настройки

Готово:

45.90% КП = 1.0

Непреведените фрагменти ще бъдат пропуснати.

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода