Knowledge and Decisions by Thomas Sowell / Знание и Решения от Томъс Соуел – преводачи (1)

# Пользователь Версий перевода Рейтинг Средний рейтинг
1. thegreenmarker (создатель)28 (100%)00.00
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
08.07.2020, собственик: thegreenmarker
Брой сваляния:
17 чов.
Права на достъп:
Готово:
13.65% КП = 1.0
Инструменти