×Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов, так как модераторы установили для него статус «в процес на превод»

Готовый перевод Lover Mine (Black Dagger Brotherhood #8) / Единствена любов (Братството на черния кинжал #8): Пролог

Някой неща са предопределини да се случат.

Просто понякога се правят няколко опита за успех.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
Его статус: в процес на превод

Переведено на Нотабеноиде
http://prevodi.chitanka.info/book/20/54

Переводчики: Кийра

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Сваляне като текстов файл (.txt)
Връзка към тази страница
Съдържание на превода
Интерфейс на превода