Thraxas Under Siege / Траксас под обсада: Издателско каре

Английски оригинал Перевод на български

Thraxas Under Siege

#1

Траксас под обсада

Вилорп 15.07.19 в 13:28

by

#2

от

Вилорп 15.07.19 в 13:28

Martin Scott

#3

Мартин Скот

Вилорп 15.07.19 в 13:28

Table of Contents

#4

Съдържание

Вилорп 15.07.19 в 13:35

Thraxas Under Siege

#5

Траксас под обсада

Вилорп 15.07.19 в 13:29

Martin Scott

#6

Мартин Скот

Вилорп 15.07.19 в 13:29

This is a work of fiction. All the characters and events portrayed in this book are fictional, and any resemblance to real people or incidents is purely coincidental.

#7

Това е история е измислица. Всички герои и събития, изобразени в книгата, са измислени и всяка прилика с реални хора или събития е съвсем случайна.

Вилорп 15.07.19 в 13:34

Copyright© 2006 by Martin Scott

#8

Copyright© 2006 by Martin Scott

Вилорп 15.07.19 в 13:33

A Baen Books Original

#9

A Baen Books Original

Вилорп 15.07.19 в 13:33

Baen Publishing Enterprises

#10

Baen Publishing Enterprises

Вилорп 15.07.19 в 13:33

P.O. Box 1403

#11

P.O. Box 1403

Вилорп 15.07.19 в 13:33

Riverdale, NY 10471

#12

Riverdale, NY 10471

Вилорп 15.07.19 в 13:33

www.baen.com

#13

www.baen.com

Вилорп 15.07.19 в 13:33

ISBN 10: 1-4165-2088-0

#14

ISBN 10: 1-4165-2088-0

Вилорп 15.07.19 в 13:32

ISBN 13: 978-1-4165-2088-7

#15

ISBN 13: 978-1-4165-2088-7

Вилорп 15.07.19 в 13:32

Cover art by Tom Kidd

#16

Художник на корицата Том Кид

Вилорп 15.07.19 в 13:30

First printing, October 2006

#17

Първо издание, октомври 2006

Вилорп 15.07.19 в 13:30

Distributed by Simon & Schuster

#18

Разпространение от Simon & Schuster

Вилорп 15.07.19 в 13:35

1230 Avenue of the Americas

#19

1230 Avenue of the Americas

Вилорп 15.07.19 в 13:35

New York, NY 10020

#20

New York, NY 10020

Вилорп 15.07.19 в 13:36

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data:

#21

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data:

Вилорп 15.07.19 в 13:36

Scott, Martin, 1956-

#22

Scott, Martin, 1956-

Вилорп 15.07.19 в 13:36

Thraxas under siege / Martin Scott.

#23

Thraxas under siege / Martin Scott.

Вилорп 15.07.19 в 13:36

p. cm.

#24

p. cm.

Вилорп 15.07.19 в 13:36

"A Baen book"—T.p. verso.

#25

"A Baen book"—T.p. verso.

Вилорп 15.07.19 в 13:36

ISBN-13: 978-1-4165-2088-7

#26

ISBN-13: 978-1-4165-2088-7

Вилорп 15.07.19 в 13:32

ISBN-10: 1-4165-2088-0

#27

ISBN-10: 1-4165-2088-0

Вилорп 15.07.19 в 13:32

1. Thraxas (Fictitious character : Scott)--Fiction. 2. Private

#28

1. Thraxas (Fictitious character : Scott)--Fiction. 2. Private

Вилорп 15.07.19 в 13:36

investigators—Fiction. I. Title.

#29

investigators—Fiction. I. Title.

Вилорп 15.07.19 в 13:37

PR6063.I34T488 2006

#30

PR6063.I34T488 2006

Вилорп 15.07.19 в 13:31

823'.92—dc22

#31

823'.92—dc22

Вилорп 15.07.19 в 13:31

2006021126

#32

2006021126

Вилорп 15.07.19 в 13:31

Printed in the United States of America

#33

Отпечатана в Съединените американски щати

Вилорп 15.07.19 в 13:31

Минутку...