Thraxas Under Siege / Траксас под обсада

Текстове

– Тюрай е обречен, – измърмори дъртият обущар Паракс. Макар че никога не е бил от оптимистите.
– Тюрай ще оцелее, – заяви Гурд. – Никой шибан орк няма да ме изгони от този град.
Поглежда към мен за подкрепа. Скатавам се. Нямам идея дали ще оцелеем или не. С нашата си армия да победим орската някъде извън стените и то без помощ от където и да било ми се вижда трудно и твърде оптимистично.

Траксас отново се впуска в разследване по улиците на магическия град Тюрай в опит да си набави средства за най-епичната игра на рак която е виждана в Дванайсет морета. Търси се отдавна заровено съкровище и магически артефакт, който никой досега не е виждал. Да не забравяме бушуващата епидемия от Зимна треска и орките пред стените на града.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Първа главаредактира се> 1 года.100% (28 / 28)прочит
Втора главаредактира се> 1 года.100% (65 / 65)прочит
Трета главаредактира се> 1 года.100% (52 / 52)прочит
Четвърта главаредактира се> 1 года.100% (138 / 138)прочит
Пета главаредактира се> 1 года.100% (238 / 238)прочит
Шеста главаредактира се> 1 года.100% (122 / 122)прочит
Седма главаредактира се> 1 года.100% (97 / 97)прочит
Осма главаредактира се> 1 года.100% (106 / 106)прочит
Девета главаредактира се> 1 года.100% (118 / 118)прочит
Десета главаредактира се> 1 года.100% (220 / 220)прочит
Единадесета главаредактира се> 1 года.100% (214 / 214)прочит
Дванадесата главаредактира се> 1 года.100% (278 / 278)прочит
Тринадесета главапревежда се> 1 года.18.6% (25 / 134)прочит
Четеринадесета главапревежда се0% (0 / 49)
Петнадесета главапревежда се0% (0 / 187)
Шестнадесета главапревежда се0% (0 / 172)
Седенадесета главапревежда се0% (0 / 135)
Осемнадесета главапревежда се0% (0 / 66)
Деветнадесета главапревежда се0% (0 / 85)
Двадесета главапревежда се0% (0 / 123)
Двадесет и първа главапревежда се0% (0 / 112)
Двадесет и втора главапревежда се0% (0 / 75)
Двадесет и трета главапревежда се0% (0 / 90)
Издателско карепревежда се0% (0 / 33)
Информация за оригиналапревежда се0% (0 / 41)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
31.10.2017, собственик: Вилорп
Брой сваляния:
633 чов. (днес – 11)
Права на достъп:
Готово:
57.11% КП = 1.0
Инструменти