to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала

Текстове

Лара Джийн е на 16 години и пише писма на всяко момче, в което се влюби, след това ги прибира в кутия, която й е подарък от починалата й майка. В тези писма тя излива сърцето и душата си и казва неща, които в реалния живот не би споделила. Проблемът идва, когато писмата са изпратени и любовният й живот, който досега е бил само въображаем,излиза извън контрол.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Първа главапревежда се19 дней.100% (45 / 45)прочит
Втора главапревежда се17 дней.69.2% (18 / 26)прочит
Трета глава0% (0 / 23)
Четвърта глава0% (0 / 34)
Пета глава0% (0 / 31)
Шеста глава0% (0 / 32)
Седма глава0% (0 / 12)
Осма глава0% (0 / 93)
Девета глава0% (0 / 29)
Десета глава0% (0 / 30)
Единайста глава0% (0 / 54)
Дванайста глава0% (0 / 11)
Тринайста глава0% (0 / 10)
Четиринайста глава0% (0 / 10)
Петнайста глава0% (0 / 22)
Шестнайста глава0% (0 / 54)
Седемнайста глава0% (0 / 35)
Осемнайста глава0% (0 / 28)
Деветнайста глава0% (0 / 16)
Двайста глава0% (0 / 75)
Двадесет и първа глава0% (0 / 30)
Двадесет и втора глава0% (0 / 30)
Двадесет и трета глава0% (0 / 69)
Двадесет и четвърта глава0% (0 / 53)
Двадесет и пета глава0% (0 / 95)
Двадесет и шеста глава0% (0 / 16)
Двадесет и седма глава0% (0 / 78)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
29.01.2020, собственик: аз345
Брой сваляния:
2 чов. (днес – 2)
Права на достъп:
Готово:
6.05% КП = 1.0
Инструменти