to all the boys i've loved before / до всички момчета, които съм обичала

Текстове

Лара Джийн е на 16 години и пише писма на всяко момче, в което се влюби, след това ги прибира в кутия, която й е подарък от починалата й майка. В тези писма тя излива сърцето и душата си и казва неща, които в реалния живот не би споделила. Проблемът идва, когато писмата са изпратени и любовният й живот, който досега е бил само въображаем,излиза извън контрол.

Съдържание:

Заглавие Статус Активност Готово
Първа главаготово> 1 года.100% (45 / 45)прочит
Втора главаредактира се> 1 года.100% (26 / 26)прочит
Трета главаредактира се> 1 года.100% (23 / 23)прочит
Четвърта главаредактира се> 1 года.100% (34 / 34)прочит
Пета главаредактира се> 1 года.100% (31 / 31)прочит
Шеста главаредактира се> 1 года.100% (32 / 32)прочит
Седма главаредактира се> 1 года.100% (12 / 12)прочит
Осма главаредактира се> 1 года.100% (93 / 93)прочит
Девета главаредактира се> 1 года.100% (29 / 29)прочит
Десета главаредактира се> 1 года.100% (30 / 30)прочит
Единайста главаредактира се> 1 года.100% (54 / 54)прочит
Дванайста главаредактира се> 1 года.100% (11 / 11)прочит
Тринайста главаредактира се> 1 года.100% (10 / 10)прочит
Четиринайста глава> 1 года.30.0% (3 / 10)прочит
Петнайста глава0% (0 / 22)
Шестнайста глава0% (0 / 54)
Седемнайста глава0% (0 / 35)
Осемнайста глава0% (0 / 28)
Деветнайста глава0% (0 / 16)
Двайста глава0% (0 / 75)
Двадесет и първа глава0% (0 / 30)
Двадесет и втора глава0% (0 / 30)
Двадесет и трета глава0% (0 / 69)
Двадесет и четвърта глава0% (0 / 53)
Двадесет и пета глава0% (0 / 95)
Двадесет и шеста глава0% (0 / 16)
Двадесет и седма глава0% (0 / 78)
Двадесет и осма глава0% (0 / 119)
Двадесет и девета глава0% (0 / 92)
Трийста глава0% (0 / 24)
Тридесет и първа глава0% (0 / 34)
Тридесет и втора глава0% (0 / 27)
Тридесет и трета глава0% (0 / 18)
Тридесет и четвърта глава0% (0 / 27)
Тридесет и пета глава0% (0 / 49)
Тридесет и шеста глава0% (0 / 31)
Тридесет и седма глава0% (0 / 115)
Тридесет и осма глава0% (0 / 114)
Тридесет и девета глава0% (0 / 151)
Четиридесета глава0% (0 / 63)
Четиридесет и първа глава0% (0 / 62)
Четиридесет и втора глава0% (0 / 44)
Четиридесет и трета глава0% (0 / 68)
Четиридесет и четвърта глава0% (0 / 33)
Четиридесет и пета глава0% (0 / 34)
Четиридесет и шеста глава0% (0 / 20)
Четиридесет и седма глава0% (0 / 36)
Четиридесет и осма глава0% (0 / 75)
Четиридесет и девета глава0% (0 / 52)
Петдесета глава0% (0 / 36)
Петдесет и първа глава0% (0 / 28)
Петдесет и втора глава0% (0 / 63)
Петдесет и трета глава0% (0 / 44)
Петдесет и четвърта глава0% (0 / 34)
Петдесет и пета глава0% (0 / 30)
Петдесет и шеста глава0% (0 / 16)
Петдесет и седма глава0% (0 / 20)
Петдесет и осма глава0% (0 / 19)
Петдесет и девета глава0% (0 / 39)
Шейсета глава0% (0 / 23)
Шейсет и първа глава0% (0 / 69)
Шейсет и втора глава0% (0 / 66)
Шейсет и трета глава0% (0 / 22)
Шейсет и четвърта глава0% (0 / 32)
Шейсет и пета глава0% (0 / 38)
Шейсет и шеста глава0% (0 / 31)
Шейсет и седма глава0% (0 / 24)
Шейсет и осма глава0% (0 / 79)
Шейсет и девета глава0% (0 / 8)
Седемдесета глава0% (0 / 50)
Седемдесет и първа глава0% (0 / 36)
Седемдесет и втора глава0% (0 / 27)
Превод
Превод:
текст от английски на български
Създаден:
29.01.2020, собственик: аз345
Брой сваляния:
696 чов.
Права на достъп:
Готово:
13.68% КП = 1.0
Инструменти